top of page
Women wisdom retreat.jpg

Women´s Wisdom Medicine

Retreats 2024/25

Veronica Deland, wcare, women wisdom medicin

I have waited, I have listened, I hear you... now the time has come…

Welcome Every Woman - Step into the Woman Wisdom Medicine Retreat, where sisters gather in sacred circles to explore the depths of the soul and the essence of womanhood. Here, amidst the embrace of feminine energy, we uncover our unique strengths and intuitive powers, allowing them to radiate freely. 

Exploring and understanding our true selves, recognizing patterns, and replacing roles that don't truly belong to us is crucial; we all deserve to live life to the fullest. 

Throughout history, women have convened in sacred spaces to share wisdom, offer support, and heal wounds with nurturing care. In our retreat, we continue this tradition, creating a sanctuary where every woman's voice is heard, and every soul is uplifted. Join us on a journey of transformation as we break free from old patterns and reconnect with our primal power. Through heartfelt conversations, shared songs, and healing rituals, we journey deeper into our true selves and bring back the native medicine rituals. Here you will find retreats both in Swedish and some retreat in english. /With warmth Veronica

Invoke the passion within you and... Rise!

 

You are not weak, damn it!

You are not powerless.

You ARE NOT afraid. Stop saying it.

Uncertain maybe, but not afraid... really.

Fear is not your master. Stop playing small.

 

Stop fleeing from your worth.

You are made of fabric woven of the stars.

There is magic in your blood, healing in your fingertips, and truth on your tongue. Enough!

Breathe in the truth and then rise up and reclaim your right to live.

 

That we must say what we feel, that we are not helpless but powerful, that we achieve great magic when we unite, that we can create life so we can also heal life. We can heal, enchant, and unite everything if we just start feeling who we are... RISE UP." Brooke Hampton

Women's Wisdom 
Medicine
Retreat

Denna retreat måste tyvärr flytta plats och datum. Vi återkommer om ny plats när detaljerna är färdiga. Det är fortfarande Costa Blanca regionen (Altea, Villa Joyosa, Alicante).
Om du vill kan du skriva upp dig på intresselista, maila mig på info@wcare.nu

Enligt en gammal sägen från Anderna stundar dagen när 'kvinnan återtar sin själskraft', vilket markerar början på den sjätte mänskligheten, då det nya årtusendet är kvinnornas. Genom årtusenden har kvinnor mötts i kvinnocirkeln och heliga rum, där visdom delats, råd utbytts och sår läkts genom kärleksfull omsorg. Tillsammans skapar vi något unikt i systercirkeln.

 

Under våra dagar tillsammans kan vi förvänta oss allt från Bellydans, vagina steam bath, meditation, womb healing dessutom en spännande utflykt till byn Guadalest! 

 

Shamansk healing utgör en kraftfull behandlingsmetod som påverkar på alla nivåer. Det är en djuptgående form av helande som omvandlar tung energi och löser upp blockeringar som hindrar en fri flöde av energi i kroppen.

 

Vi frigör präglingar som påverkat oss, har du växt med en doer? Pleaser? Kritiker? Då kan det bli ett mönster hos oss som behöver korrigeras. Vi ska lösa upp känslomässiga blockeringar som kan yttra sig som stress, ångest, depression och liknande. Dina hormoner påverkas av dina känslor och beteenden. Jag själv har växt upp som en doer och har haft trötta binjurar och 2-3 utmattningar under livet. Vi har fördjupade samtal om kvinnans tre viktiga övergångar och hennes hormoner och hur vi kan få balans i vårt inre, med våra arketyper och med hormonell balans ett bättre mående i livet.

Leds av mig, Veronica Deland med team Iris Alexandrov & Yvonne Reuiter. Vi guidar dig genom lager av år med pålagda roller, till att omfamna och vårda den feminina urkraft vi alla besitter.  Välkommen till ett retreat där vi när vårt hjärtats längtan till visdom och Women medicin. Sisters, the moment is here, and every woman eagerly awaits your arrival!

Women´s Wisdom Retreat - Fully booked!
Welcome to join us on
May 2nd - May 5th at Verdolaga Centre in Alfaz del Pi, Spain

Normal price €690

Early bird price for the first four women €480!
Last day to book the retreat 20 april

Join us on a transformative retreat at Verdolaga Centre in Alfaz del Pi, 40 km north of Alicante Spain, where we'll shed old patterns, rediscover our innate power, and pave the

way for renewal.Through Sister circle we'll delve into our true selves. Expect a diverse range of activities in our Sacred Space with ceremonies, belly dancing, singing, whomb healing, herbal wisdom, vagina steam bath and discussions on women's transitions and hormonal imbalances. This retreat is in English.

The  normal retreat price is €690,- including 3 night accommodation, delicious foods, drinks, use of facilities and your personal basic hormone plan worth €380.

Because we really so exited of our new joined retreat we want to reach out to every woman who resonates with us we give a discount. The price will be €480 for the first 4 woman!! Sign up today, so that you don’t miss out on this special price!

Led by Yvonne Reuiter and Veronica Deland, we'll dissolve self-imposed roles, embrace our primal power, and find balance in our bodies. Welcome to a retreat of community, wisdom and Women's Medicine.

bottom of page